TænkestilsAnalyse

 

TIDEN STARTER FØRST, NÅR DU TRYKKER PÅ LINKET “START TEST” NEDENFOR.

 

TænkestilsAnalysen er et såkaldt psykometrisk værktøj, der fortæller noget om dine personlighedstræk – din personprofil.  På baggrund af denne analyse kan man opstille nogle antagelser om, hvilke typer opgaver du typisk vil foretrække at løse, hvordan du vil gribe dem an, hvad der motiverer dig og ikke motiverer dig, hvordan du typisk kommunikerer, og hvilke mentale modeller der styrer din adfærd og oplevelse af omverdenen.

Analysen fortæller noget om tendenser – det er ikke en 100% eksakt videnskab. Den giver dig god viden om, hvordan du selv er, hvorfor du reagerer, som du gør, men også viden om hvordan andre måske opfatter dig. Med denne viden bliver det også nemmere at tolke andre mennesker – at forstå deres motiver og handlinger.

Instruktion

Analysen består at 30 spørgsmål, som hver har 4 forskellige svarmuligheder. Du skal vælge en svarmulighed.

Du har max 10 minutter til at besvare de 30 spørgsmål.

Du kan springe et spørgsmål over og senere vende tilbage til det ved at trykke på nummeret. Besvarede spørgsmål er skrevet med grønt. Ubesvarede spørgsmål er skrevet med rødt.

Svar spontant – det er ikke meningen, at du skal bruge lang tid på hvert spørgsmål og svarmulighed. Der findes ikke “rigtige” eller “forkerte” svar.

Hvis du er i tvivl: Tænk ind i dig selv – ikke på dit arbejds-jeg eller hjemme-jeg eller på andres forventninger, men på det, der dybest set motiverer dig. Det du kan lide – mærk efter.