PERSONDATAPOLITIK FOR ABILON SEARCH & MANAGEMENT®

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger til specifikke, saglige og legitime formål. Vi beder kun om personoplysninger, vi reelt har behov for, så vi undgår at indsamle data, som vi ikke anvender i vores rekrutteringsprocesser eller andre ydelser, vi tilbyder.

Abilon Search & Management® er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig.

Vores kontaktoplysninger:

Abilon Search & Management®
Mølballe 6
8382 Hinnerup
Tlf. 40 64 33 00
bos@abilon.dk
CVR-nr. 32 88 55 86

REGLERNE OM PERSONDATA
Reglerne om persondata findes i den danske Databeskyttelseslov og EU’s Forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger (Persondataforordningen). Begge regelsæt er trådt i kraft den 25. maj 2018.

HVAD ANVENDER VI OPLYSNINGERNE TIL?
Vi anvender dine personoplysninger til:

 • at vurdere dit kandidatur til en given stilling
 • at kunne udøve virksomhed gennem vores ydelser, herunder at kunne kontakte dig og andre som led i vores virksomhed

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  Navn og øvrige kontaktdata, fødselsdato, ægteskabelig status, erhvervserfaring, uddannelse, kurser/certificeringer, sprogkundskaber, fritidsinteresser, referencer, TænkestilsAnalyse
 • Følsomme oplysninger:
  Ingen

HJEMMEL
Vi behandler persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller
  udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)

OPLYSNINGER VI HAR MODTAGET I FORBINDELSE MED DIT KANDIDATUR TIL EN STILLING, SOM VI FORMIDLER
I forbindelse med modtagelse af dit CV og eventuelle andre oplysninger til at understøtte dit kandidatur, benytter vi en ekstern databehandler. Her bliver du bedt om at give samtykke til, at vi kan opbevare og anvende dine data i forbindelse med vurdering til den specifikke stilling samt til, at vi kan opbevare dine data med det formål at kunne tilbyde dig en stilling på et senere tidspunkt.

Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger, og vi opfordrer til, at du ikke fremsender personfølsomme oplysninger, med mindre der foreligger en klar aftale herom. Det er dit ansvar, at de indsendte oplysninger er korrekte og ikke vildledende.

Vi behandler persondata fra åbne CV-databaser, herunder sociale medier såsom LinkedIn og Facebook m.fl. i forbindelse med vores rekrutteringsprocesser.

Overdragelse af dine data til vores kunde sker kun med dit samtykke og er omfattet af en specifik Databehandleraftale, som vi har indgået med vores kunde.

Oplysninger vi har modtaget i forbindelse med, at du har udfyldt en digital TænkestilsAnalyse

Resultatet af en digital TænkestilsAnalyse opbevares sammen med dit navn og mailadresse i 30 dage, hvorefter det automatisk slettes fra systemet.

KUNDEOPLYSNINGER
I forbindelse med opfyldelsen af kontraktlige forhold registrerer vi almindelige oplysninger samt kundehistorik med det formål at kunne opfylde kontrakten samt tilbyde andre ydelser.

I forbindelse med almindeligt salgsarbejde registrerer vi almindelige oplysninger om kundeemner med det formål at kunne tilbyde vores ydelser.

BESKYTTELSE AF DATA
Vi opbevarer dine data sikkert og entydigt og følger arbejdsprocesser, der har til formål at sikre, at datasikkerheden ikke kompromitteres.

Data kan entydigt lokaliseres i vores system, så vi nemt kan opdatere dem hvis relevant eller slette dem, hvis du måtte ønske dette.

REGISTRERING, SAMTYKKE OG OPBEVARING
Vores online rekrutteringssystem sikrer, at du som kandidat aktivt giver samtykke til opbevaring af data i 9 måneder i forbindelse med en konkret stilling. Du kan samtidig give tilladelse til, at data opbevares i samme periode med henblik på, at vi kan tilbyde dig en anden stilling. Hvis du ikke giver samtykke til dette, slettes dine data automatisk, uden det har nogen ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Indhentning af referencer sker kun med dit specifikke samtykke hertil.

Dine oplysninger videregives ikke, med mindre vi har samtykke fra dig til dette.

Vores rekrutteringssystem logger alle handlinger, således at du til enhver tid kan få indblik i hvilke data, der er registreret, hvordan vi behandler disse og hvem, der udfører en konkret handling.

Samme system scanner endvidere for personfølsomme oplysninger – eksempelvis CPR.nr. – og advarer dig, hvis du indtaster oplysninger, vi ikke har bedt om.

FORTROLIGHED OG PROCEDURER
Abilons medarbejdere er kontraktligt underlagt fortrolighedskrav, der sikrer, at persondata ikke videregives, med mindre vi har et specifikt samtykke hertil.

Disse krav er understøttet af interne procedurebeskrivelser, som sikrer ensartet og lovlige behandling af data i det daglige arbejde. Dette betyder for eksempel rettidigt at slette e-mailkorrespondancer, opbevare alle printede dokumenter efter gældende regler samt sørge for at alle enheder, IT-systemer og onlineportaler udelukkende kan tilgås med personligt og stærkt password. Vi er målsatte på altid at have de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for både at sikre og være i stand til at dokumentere, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører og samarbejdspartnere, så vi sikrer, at disse ligeledes efterlever lovgivningen på området.

DINE RETTIGHEDER, SPØRGSMÅL ELLER KLAGE
Du har som registreret ret til at få indsigt i, få rettet eller få slettet dine persondata hos os. Du kan til enhver tid trække dine samtykker tilbage, hvorefter vi vil slette samtlige personoplysninger om dig.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at foretage nogle af disse handlinger, skal du sende en mail til bos@abilon.dk, hvorefter vi hurtigst muligt vil efterkomme dit ønske.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores databehandling, er du velkommen til at kontakte os på bos@abilon.dk.

Du kan læse mere om reglerne og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, bl.a. i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hinnerup, den 31. maj 2022