Fællestænkning, forskellighed og innovation

Fremtidens overlevelse ligger i den kreative anvendelse af virksomhedernes vidensressourcer, skriver kronikøren.

Mange virksomhedsledere oplever i disse år presset fra andre landes lave lønomkostninger. De overvejer eller igangsætter udflagning af produktionen for at sikre indtjeningen og i sidste instans overlevelsen. Samtidig gentages næsten som en magisk besværgelse det udsagn, at det er de danske medarbejderes høje uddannelsesniveau og omstillingsparathed, der skal sikre fremtiden. Som virksomhedskonsulenter møder vi tit direktørens frustration, når han siger: “Mine medarbejdere er idéforladte. Utallige er de gange, jeg har opfordret dem til at komme frem med ideerne”. Innovation og nytænkning kan imidlertid ikke kommanderes frem. Det skal foregå i en selvforstærkende proces. De organisationer, der har succes med at udnytte medarbejdernes viden og iderigdom, har simpelt hen skabt en innovationskultur. Men hvordan gøres det?

Ledelsens tænkning

Først og fremmest må ledelsen være enig om at ville arbejde med innovation. Det er nemt sagt – og i øvrigt også politisk korrekt – men noget sværere at gennemføre. For konsekvenserne af at frigøre organisationens kreative energier er, at intet mere kan være, som det plejer at være. Så er det pludselig ledelsens omstillingsparathed, der bliver sat på prøve. Ledelsen må opnå fællestænkning om såvel mål som midler, og først prøve medicinen af på sig selv i en erkendelsesproces, som både tager tid og kræver vilje. Denne proces handler meget om holdninger og overbevisninger, og den vil uvægerligt føre til formuleringen af et nyt ledelsesgrundlag for virksomheden. Det viser sig nemlig, at frembringelsen af en innovationskultur næsten udelukkende er betinget af ledelsens adfærd – og ikke så meget af dens udtalelser og målsætningserklæringer. Og det at ændre adfærd stiller store krav om bevidsthed – i dette tilfælde en fælles bevidsthed hos ledelsen. Samtidig er det god anskuelighedsundervisning i de processer, som skal gennemføres i hele virksomheden. Laver ledergruppen for eksempel regelmæssigt brainstorming? Ledelsen skal blandt andet overveje de strukturer, der i dag er herskende i organisationen. Understøtter de ideudvikling? Giver de rum til at eksperimentere? Er der et naturligt sted at viderebringe en god ide? Er videndeling gjort intuitiv? Har virksomheden et legerum? Et iderum? Sammensætter vi bevidst grupper, der tilsammen udgør en kreativ hjerne? Er vi bevidste om de lovmæssigheder, der eksisterer for en ideproces?

Forskellighed

Albert Einstein udødeliggjorde en vigtig erkendelse om det at arbejde med innovation og ideer med udtalelsen: “Hvis en ide ikke ved første øjekast virker absurd, er der ikke meget håb for den.” Dette peger på et par vigtige pointer. Forskellighed er innovationskulturens vigtigste motor. I virkeligheden er det måske ikke vores evne til at få vilde ideer, der afgør kulturens succes. Det er snarere vores evne til fordomsfrit at lytte til det, der falder uden for vore egne mentale modeller. Derfor skal ledelsen i dens adfærd dyrke undringen, nysgerrigheden, læringen, undersøgelsen og åbenheden.

Mange ideer og succes

Idearbejde er en stadig proces for alle. Det er ikke noget, nogen skal gøre hver anden torsdag mellem 14 og 16. Den gode ide kommer ikke ved, at man venter opmærksomt på den. Den rigtigt gode ide kommer som hovedregel ved, at man arbejder med mange ideer. Rigtigt mange ideer. Og de mange ideer kommer blandt andet ved, at man dyrker succesen. Understøtter den. Bekræfter den. Benævner den. Sætter ord på den i en stadig proces. Jeg er overbevist om, at hjælp fra konsulenter er nyttig, når man vil indføre en innovationskultur. Konsulenterne skal være katalysatorer og procesledere og gennem erfaring og praksis levere inspiration til organisationen. Men det er organisationen selv, der skal tage kulturen til sig og udmønte den i adfærd. Der er afgjort en fremtid for danske virksomheder i Danmark. Slip kreativiteten løs og lad dig blive udfordret og overrasket. Man kan jo ikke lære mindre, så mon ikke det er anstrengelserne værd?

Erhversbladet kronik 040402 af Bo Schöler, direktør i Abilon Search & Management®