Innovation

Seminar om Innovation

Alle eksperter taler om innovation. Det er her, danske organisationer kan gøre en forskel. Undersøgelser viser, at organisationer med fokus på innovation i dagligdagen har et bedre bundlinieresultat. Innovation kan simpelt hen betale sig. Alligevel er der en række relevante spørgsmål, som trænger sig på:

Hvad er meningen med innovation? Hvad kan vi bruge innovation til?
Hvordan kommer vi i gang? Hvordan gør vi forskellighed til en styrke?
Hvilke tænkestile er nødvendige for et godt innovationsteam? Hvordan skaber vi en innovationskultur?
Hvad er forskellen, der gør en forskel? Hvilke værktøjer virker?

Abilon afholder en række Seminarer om Innovation for direktører for private og offentlige organisationer. Formålet med seminarerne er at øge deltagernes bevidsthed og viden om innovation samt at introducere og træne konkrete værktøjer og strukturer, som er nødvendige for at frigøre organisationens idépotentiale.

Her ser du dagsordenen for seminaret:

 • Velkommen og introduktion
 • Tænkestile
 • Forudsætninger for idékultur
 • Idéværktøjer og praktisk idéarbejde
 • Vi skaber 100 gode ideer på en time – lige til at anvende
 • Erfaringsudveksling
 • Hvordan skaber vi en effektiv idékultur?
 • Strukturer styrer adfærd
 • Idéfortællinger

Abilons definition på innovation:
“Når organisationens idépotentiale systematisk bliver udviklet, evalueret, analyseret og implementeret til ny adfærd og nye produkter.”

Abilon deltager i innovative udviklingsforløb i en række organisationer. Vores første fokus er at gøre organisationen klar til struktureret idéarbejde samt at udvikle og træne værktøjer, som understøtter idékulturen.

Hos Abilon har vi fokus på de centrale elementer i enhver organisation, som skaber forandring og fornyelse. I vores verdensbillede drejer det sig især om:

 • kompetenceudvikling
 • videndeling
 • innovation
 • selvledelse

Disse fire elementer spiller sammen om at sikre organisationen komparative fordele.

Abilon har stor erfaring i at skabe processer, der frigør organisationens kreative energi og skaber en dagligt levet innovationskultur. Processerne skaber erkendelse af gruppedynamikker og gruppesammensætning, fokuserer på forløbsmæssige stadier og lovmæssigheder i den kreative proces samt laver en kobling mellem strukturer, hensigt og adfærd.

Kontakt Abilon på telefon 40 64 33 00 eller send os en mail på info@abilon.dk