Ledelse og organisation

 Få eksperthjælp når det virkelig gælder

Organisationer har gennem de sidste 20 år gennemgået store forandringer. Uddelegering af ansvar og beføjelser er fulgt i kølvandet på tilpasninger af organisationernes størrelse. Hver enkelt medarbejder står i dag med et ganske anderledes virkefelt end tidligere. Alt dette har stor indflydelse på den måde, ledelse skal udføres på.

Den nye situation, organisationerne i dag befinder sig i, har skabt et udtalt behov for at udvikle ledelsesforståelsen og selve udførelsen af ledelse.

Abilons konsulenter er coaches og trænere i denne proces. Med en bred værktøjskasse og erfaringer fra mange brancher er konsulenterne guider på ledelsesrejsen for den enkelte og for ledergrupper.

Eksempler på typer af seminarer og workshops, som Abilons konsulenter procesleder:

 • strategiseminar
 • managementseminar
 • ledergruppeseminar
 • implementeringsworkshop
 • workshop om værdistrømsanalyse
 • teambuilding
 • kick-start
 • pit stop

Abilon medvirker som rådgiver ved gennemførelse af organisationsændringer.

Eksempler på rådgivningsaktiviteter:

 • generationsskifte
 • salgsmodning af virksomhed
 • TænkestilsAnalyse
 • fællestænkning
 • strukturtilpasninger
 • teambuilding
 • udviklingssamtaler
 • personalevurdering
 • supervision
 • konsultation

Abilons konsulenter tilbyder desuden oplæg og foredrag/korte workshops om forskellige emner, for eksempel:

 • motiverende peptalk
 • effektivt salg
 • service- og kvalitetsbevidsthed
 • personlig planlægning og effektivitet
 • innovation
 • anerkendende kommunikation
 • tænkestile og personlig ledelse

Fællesnævneren for disse aktiviter er den faste overbevisning, at udvikling starter ved individet men at den forankres i gruppen. Derfor udformes ved hvert forløb handlingsaftaler, som den enkelte kan arbejde videre med individuelt og i sin gruppe.