Lej en coach

“Forstyrrelsen” udefra der skaber fremdrift

  • Er projektet strategisk?
  • Er gruppen kørt fast?
  • Vil vi sikre, at vi går en anden vej end den vante?
  • Vil vi styrke projektdeltagernes evne til at “tænke ud af boksen”?
  • Er der opstået interpersonelle problemer i teamet?

Løsningen kan være at leje en coach til at sikre en berigende proces og et succesrigt resultat. Kontakt Abilon for at sikre 100% målopnåelse.

Kontakt Abilon på telefon 40 64 33 00 eller send os en mail på info@abilon.dk