Management og Leadership seminar

Et centralt tema i moderne ledelse er adskillelsen af management og leadership. Hvor skal vægten ligge, og hvordan udøves de to former for ledelse?

Når virksomhedens ledelse ønsker at tage et fælles skridt fremad i forståelsen af dens opgaver, mål og midler, kan det være en af de mest effektive metoder at gennemføre 1 – 2 dages seminar for at søge afklaring, erkendelser og fælles beslutninger.

Her deltager Abilons konsulenter som procesledere og facilitatorer. Der tilføres en række værktøjer og arbejdes med cases fra dagligdagen for på den måde at nå frem til beslutninger, som dokumenteres gennem Abilons beslutningsværktøj.

Eksempler på andre typer seminarer:

  • Strategiseminar
  • managementseminar
  • ledergruppeseminar
  • implementeringsworkshop
  • teambuilding