Etik

Abilon Search & Management® arbejder ud fra et entydigt etisk regelsæt:

  • vi påtager os kun opgaver, som tilføjer kunden reel værdi
  • vi påtager os kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse
  • vi behandler alle oplysninger fortroligt
  • vore kunder er vore samarbejdspartnere, og vores samarbejde har det ene mål at styrke vore kunders samlede forretning
  • vore kunders medarbejdere er fredet for al Search. Dette gælder i aftaleperioden og i 24 måneder efter samarbejdets eventuelle ophør
  • vores searchproces fastholder maksimal diskretion i forhold til virksomheden – i det omfang virksomheden ønsker dette – for eksempel i forhold til virksomhedens identitet, dens forretningsgange og lignende
  • den samme diskretion gælder for de potentielle kandidater, vi måtte kontakte. Kandidaternes identitet afsløres kun efter aftale med kandidaten
  • optagelse i Abilons DataBank er omfattet af absolut diskretion og sikkerhed. Registreringerne i DataBanken er godkendt af Datatilsynet og følger tilsynets retningslinier, herunder GDPR.

Kontakt Abilon på telefon 40 64 33 00 eller send os en mail på info@abilon.dk