Velkommen til Abilon Search & Management®

– specialister i mennesker, processer og værktøjer

Abilon har i mere end 25 år rådgivet danske virksomheder og organisationer med individualiserede løsninger og ressourcer inden for personaleudvælgelse, direktørsparring, strategiudvikling, organisationsudvikling, innovation, medarbejderudvikling og virksomhedsformidling.

Abilon ønsker at øge vore kunders bundlinjeresultat, og vi ønsker at øge oplevelsen af livskvalitet. Dette gør vi ved som procesledere at medvirke til at implementere ændringer ud fra en helhedsorienteret forståelse af mennesker og processer – med et stærkt fokus på handling, indlevelse og energi.

Abilon tilfører værktøjer og erkendelser. Værktøjer er centrale for ledelse og organisationsudvikling, men de kan ikke stå alene. Værktøjerne får værdi, når den enkelte opnår erkendelser om sig selv og sin omverden. Hos os drejer det sig ikke om enten-eller; vi ser tingene som både-og. Videndeling er et godt eksempel på en aktivitet, som kræver både værktøjer og erkendelser. Videndeling er dagens store udfordring for alle organisationer, og derfor er arbejdet med videndeling en særlig kompetence hos Abilon.

Fællestænkning i en organisation flytter grænserne for det mulige. Fællestænkning samler alle ressourcer i en organisation til én organisk kraft, som uden ekstra anstrengelse skaber mål og når dem. Fællestænkning er målet med Abilons procesarbejde.

Plus-energi® er et centralt tema for Abilons konsulenter. Vi arbejder med stort energidrive, og vi giver organisationer og mennesker energi til at udføre det excellente, til at overraske kolleger og sig selv med løsninger og adfærd, der giver resultater. Vi har det mål altid at tilføre energi til de mennesker, vi møder og til de relationer, vi indgår i.

Hos Abilon har vi en målsætning om, altid at efterlade mennesker i en bedre tilstand, end vi mødte dem i. For os betyder dette indlevelse i den enkeltes situation, og det betyder, at vi bruger tid og individuel fokus på at motivere og tilføre nye handlemuligheder. Dette gælder for alle relationer: rekruttering, organisationsudvikling, coaching og direktørsparring, osv.

Abilon arbejder ud fra en ydmyg forståelse af produktets afhængighed af processen. Vi forstår processen som en funktion af et tidsforløb, relationer mellem mennesker, bevidstgørelse om værktøjer og strukturer samt erkendelse i udvikling.

Abilons konsulenter har i mange år arbejdet som ledere i erhvervslivet og den offentlige sektor og har desuden bred erfaring som konsulenter.

Vores succes bygger på erkendelsen af, at ideer og planer skal ledsages af handling, support, coaching, sparring og opfølgning.

Innovation er en af de vigtigste nøgler til organisationers succes. Abilon er specialiseret i at udfolde innovationskraften i organisationer. Der er i virkeligheden ingen mangel på ideer i danske organisationer. Blot mangler der ofte rum, bevidsthed og systematik til at modtage ideerne, udvikle dem, kvalificere dem og implementere dem. Når ideer bliver implementeret til ny adfærd og nye produkter, taler vi om innovation.

Vi er somme tider blevet beskyldt for ikke at kunne regne, læs blot hvorfor: Målet med vores arbejde med energi og dermed synergi er, at 1 + 1 skal give ikke 3 men 11. Det er også plus-energi®

Velkommen til Abilons verden.

Bo Schöler, direktør