Abilon On-Boarding – sikring af succes i jobbet og i virksomheden

Struktureret og planlagt sikring af succesrig integration og performance i det nye job

“Du er velkommen og vi har ventet på dig.”

Abilon On-Boarding baserer sig på vores erfaringer med et meget stort antal ansættelser gennem de sidste 20 år. Abilon On-Boarding er et foruddefineret program, som tilpasses den enkelte virksomhed og situation.

Abilon On-Boarding definerer og skaber aftaler om handlinger, forventninger, kriterier og evalueringer i løbet af den nyansattes første 12 måneder i jobbet. Erfaringen viser, at en aftalt og formidlet fast drejebog skaber bedre resultater – hurtigere – og sikrer at omkostningen ved at rekruttere den nye medarbejder tjenes ind gennem motivation og resultater. Resultaterne findes blandt andet inden for områder som

  • konkrete opgaver i forbindelse med selve rekrutteringen
  • integration og socialiseringsprocesser
  • accelereret opnåelse af kulturforståelse
  • entydige, prioriterede KPI’er
  • teamdeltagelse
  • opgaveafvikling
  • ledelse
  • strategiforståelse

Abilon On-Boarding styrker organisationens omdømme og skaber stolthed internt. On-Boarding holder fokus på teambuilding, kommunikation, læring, videndeling og nytænkning – centrale elementer i en organisations og virksomheds succes.

Abilon On-Boarding aftales individuelt for den enkelte opgave ud fra en komplet drejebog og fastlægges i en tids- og aktivitetsplan med regelmæssige evalueringer.

Abilon On-Boarding afklarer roller og forventninger og sikrer hurtig succes for nyansatte og hurtig ROI for virksomheden.

Specielt for ledere understøtter Abilon den nye leder gennem målrettet coaching og sparring. Dette har fokus på lederens evnen til at sætte retning, eksekvere, skabe motiverende samarbejdsrelationer og arbejde holistisk med kommunikation for at udnytte organisationens potentiale.

Abilons konsulenter deltager i evalueringssamtaler og med sparring.

Kontakt Abilon for flere informationer om Abilon On-Boarding på telefon 40 64 33 00 eller på mail: info(at)abilon.dk